VRT

Print
Vanuit de VRT-top worden meer middelen gevraagd. Nu al is het (met
elastinggeld gefinancierde) VRT-budget ruim het dubbele van wat VTM aan
advertenties binnen krijgt. Als de VRT meer geld wil, laat ze dan beginnen
met de verkoop van hun 'pretzenders' (Donna, Studio Brussel, Radio2). Disco's
open houden met belastinggeld (wat gelukkig niet gebeurd) is net zo
onaanvaardbaar als het financieren met belastinggeld van zulke zenders.
Kortom, de VRT moet dringend ontvet worden en zich weer toeleggen op haar
kerntaak: nieuws, informatie en cultuur.