Werkloosheid

Print
Werkloosheid,
Enkele dagen geleden lanceerde Bart Somers een voorstel om de
werkloosheidsuitkering te verhogen om vervolgens na 3 jaar
voldoende te verlagen, om zo de werkzoekende te motiveren
om te zoeken naar een andere job.
Dit is een voorstel dat leeft bij de gemeenschap.
Ieder man of vrouw kan door een herstructurering of omdat
zijn werkgever de boeken neerlegt, tijdelijk zonder job vallen.
Gezien deze omstandigheden moet de ontslagene een behoorlijk vergoeding
ontvangen. En 3 jaar is een redelijke termijn. Er is werk voldoende.
Als dan iemand zoals Verboven van het ABVV niet akkoord is
met dit voorstel, want hij beschermt het profitariaat, is een reden
temeer om dergelijke maatregel bij de volgende regeeronderhandelingen
ter tafel te leggen.