Dienstencheques

Print
Als langdurige werklozen kennen we de verschillende werkgelegenheids initiatieven wel, jaren geleden werden de werklozen, die onderontwikkeld waren, laaggeschoolden met een vriendelijker woord naar een nieuwe werkgelegenheidsvorm gedreven als een kudde schapen, het PWA was geboren en het was het middel bij uitstek om deze mensen terug aan het werk te krijgen, helaas is het succes van de PWA zijn ondergang geworden, de laaggeschoolde arbeiders en arbeidsters hadden een job gevonden die paste in hun leven, vele waren en zijn nagalmtijd mensen die om medische reden geen voltijdse job meer aankonden, en ze voelden zich happy in hun PWA job. Maar onze regering moest en zou nieuwe jobs creëren en ze bedachten het nieuwe wonder "de Dienstencheque" En het is een wonder middel geworden vooral om de werkloosheidscijfers te laten dalen, maar durft de minister eens eerlijk zeggen hoeveel voltijdse jobs de dienstencheques opbrengen, en hoeveel mistoestanden er bestaan bij de dienstencheques bedrijven, Hoeveel mensen er ongelukkig zijn in deze dikwijls opgedrongen job, met als gevolg veel ziekte, dikwijls te wijten aan een onoordeelkundige opleiding, als die er al geweest is? en op winst beruste organisatie, dikwijls zijn de dienstenchequebedrijven ontsproten aan de PWA diensten en dienen ze nu om politieke vriendendiensten te leveren, want de beheerraden zijn politiek samengesteld, en nu de gemeenteverkiezingen naderen worden deze dienstenchequebedrijven misbruikt. Hier spreek niemand over, ook Unizo niet alhoewel ze ook vertegenwoordigers hebben in de beheerraden. Ik zou een heel verhaal kunnen vertellen hoe het gaat in de beheerraad van de dienstencheques in Borgloon maar dan zou mijn lezerbrief veel te lang worden.