Coffeeshops Maastricht

Print
Coffeeshops Maastricht

Coffeeshops Maastricht

Er is in feite een simpele oplossing te vinden voor het probleem met de coffeeshops uit Maastricht die de burgemeester wat korter naar de grens wilt verplaatsen. Tussen Maastricht en de Belgische grens liggen er nog voldoende braakliggende gronden om een klein industrieparkje, lees "coffeeshopsparkje" op te richten.
Liefst zo ver mogelijk van de bewoonde wereld. Voordeel: Ze liggen geconcentreerd voor controle, en geen burenoverlast want ze kunnen desnoods plassen in hun eigen brievenbus.