Big Brother

Print
Het fameuze ‘Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding’ wil undercoveragenten naar bedrijven, huisbazen en café-uitbaters sturen om hen “op een wat achterbakse manier” met nepsollicitaties en zomeer te betrappen op racisme en discriminatie.
Het CGKR wil verder dat bedrijven geen overheidscontracten of subsidies meer krijgen als ze geen beleid voeren dat de diversiteit zou bevorderen. “Misdrijven uitlokken, mensen in de val lokken, het druist in tegen ons billijkheidsgevoel”. “De overheid die als een big brother de individuele burger mag bespieden en misleiden, het is een praktijk waarvan je weet waar ze begint maar niet waar ze eindigt.