Iedereen in debat

Print
IEDEEN IN DEBAT
Wat vooraf ging.

Onlangs organiseerde het scholierenparlement een gemeentelijk politiek debat. Er werd me gevraagd om de standpunten van de CD&V te verdedigen. Ludwig Vandenhove zou er zijn voor de SP.a, Miel Londoz voor de VLD en Marleen Govaerts voor Vlaams Belang. De leerlingen van de verschillende netten hadden zich uitstekend voorbereid voor dit debat dat kaderde in een pedagogisch project rond kennismaking met de politieke instellingen.

Commotie alom toen bleek dat SP.a en VLD die avond hun kat stuurden en de Truiense jongeren in de kou lieten staan. Wat was er aan de hand?
Burgemeester Vandenhove had de schooldirecties onder druk gezet om het Vlaams Belang uit het debat te weren. Hij dreigde ermee zelf niet aanwezig te zijn op het debat als het Belang zou komen. Daarenboven maakte hij zich sterk dat ook de VLD zou thuisblijven.
De klucht werd nog groter toen bleek dat de leerlingen van het Koninklijk Atheneum door hun directrice onder druk werden gezet om die avond thuis te blijven!

Een regelrechte schande! Toestanden die aan dictatuur en communistische regimes doen denken! Waanzin ten top toen CD&V-Sint-Truiden een telefoontje kreeg van Vandenhove met de vraag om samen met hem het scholendebat te boycotten! Helaas zijn wij geen vazallen en hebben we een eigen democratische mening.

Debat durven aangaan

Als CD&V zijn we in geen geval ingegaan op de vraag (eis) van de burgemeester.
Enerzijds willen wij wél respect tonen voor de jongeren die ons uitnodigen op een debat en willen we hen graag onze politieke visie geven.
Anderzijds gaan we geen confrontatie uit de weg met eender welke partij. Wij willen elk debat gebruiken om aan te tonen dat ons kartel (CD&V - NVA) een positief alternatief is voor onze stad. Wij willen onze positieve voorstellen leggen naast de negatieve benadering van het Vlaaams Belang. Alleen zo kunnen we het verschil in maatschappijbeeld duidelijk maken. CD&V gaat uit van een positieve benadering van de problemen in onze stad en wil een daadkrachtige oplossing bieden. Wij willen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. Het is onze verdomde plicht om politiek uit te leggen aan de mensen. Weglopen is laf. Heeft deze SP.a en VLD-meerderheid dan geen antwoord op actuele vragen van de jeugd?
Blijkbaar niet!

De uitleg van de burgervader, dat het pedagogisch onverantwoord is in een debat te zetelen voor jongeren waar ook het Vlaams Belang zit, houdt geen steek. Hij debatteert wekelijks in de Kamer met deze partij, zit vaak met hen in debat in De Zevende Dag. Waar zit zijn logica? Of bekijkt hij 18-jarigen nog als onverantwoordelijke pubers?


Robland, Ludwigland of Bobbejaanland?

De achterbakse manipulaties van de burgemeester mogen we niet langer pikken. Wie democratie hoog in zijn vaandel draagt moet overal en altijd zijn verantwoordelijkheid als politicus opnemen. Dit getuigt van misprijzen voor de Truiense jeugd en een gebrek aan respect voor de scholen die het initiatief nemen politiek dichter bij de leerlingen te brengen.
De maskers zijn afgevallen en dit voorval vertelt ons wie de echte baas is van de VLD en wie de echte directeur is van het Koninklijk Atheneum. Inderdaad… Koning Ludwig.
Al horen zijn fratsen meer thuis in Bobbejaanland!