Eandis....

Print
Eandis....

Eandis....

Electrabel(DePost) presteerd het (samen met de S.ociale S.ervice van V2) om van mijn (medisch)noodzakelijke
verhuis van meer dan 1 jaar geleden nog steeds een stervensbegeleiding te maken. Alhoewel ook de laatste
eindafrekening mij nog steeds niet is bezorgd wordt intergem(eandis) toch gemeld dat ik wanbetaler ben.

Eandis(intergem) is dus door mij betekend aangesproken geweest om mij te melden aan wie ik nu het tussentijds bedrag
van 72,6 euro moet betalen. Telefonisch werd mij vandaag gemeld dat het bedrag bij eandis 70elek & 50gas = 120euro/m is.
Ze kunnen dit bedrag super-snel verkrijgen op voorwaarde dat hun (dochter)bedrijf electrabel mij eerst haar (bij het OCMW)
al maanden beloofde eindafrekening laat geworden. Tot zolang dat dit laatste niet gebeurd is wil ik, Dorothea Pots met
eandis(haar ombudsdienst) enkel en alleen voor gelijk welke handeling(zelfs de sociale tarief), dienaangaande mijn
verplichte intergem-energie-afname door hen bericht worden via ouderwetse doch degelijke briefwisseling!

Mijn gezondheidstoestand laat momenteel & in de geschetste situatie dus zeker geen huisbezoeken meer toe van gelijk welke energie-(drukkings)groep.
Dit wordt ook gemeld aan de "federale ombudsman & FRoNT-international" daar er uiteindelijk voor de correcte belastingsbetaler niets goed gedaan word.
Deze e-mail gaat zat. 03/06 via De Post betekend naar eandis, zodat ze nog de gelegenheid heeft de inhoud van ons telefoon-gesprek op papier te zetten.