Ziekenhuizen

Print
Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten verkondigd in de pers
:ziekenhuis verblijf in ziekenhuis met 31 % gestegen in 4 jaar.
Van uw familie moet ge het hebben beste spa ers en spiritisten!
En dat met ministers van gezondheidzorg uit eigen rangen, da kan tellen.
Botert het niet goe meer in de in de socialistetische clan ?
T 'is bijna 1 Mei en we zingen samen een valse Internationale of zie ik dat
verkeerd?