Noord-Afrikanen

Print
Als ik sommige lezersbrieven en opiniestukken in de kranten herlees denk en hoop ik dat velen onder ons een beetje beschaamd zijn dat Noord-Afrika plots in Polen ligt.
Is Polen niet dat land met die vele katholieken. Hola niet veralgemenen zullen er velen zeggen. Terechte opmerking zou ik antwoorden. Maar hebben wij ook in dit dossier ook niet onmiddellijk veralgemeend en het vingertje uitgestoken naar onze Noordafrikaanse allochtonen en meer nog naar zelf de Moslimexecutive (opiniestuk Belang).
Ik vermoed zelf dat deze misvatting ervoor gezorgd heeft dat het opsporen van deze gasten langer geduurd heeft omdat men zich concentreerde op de verkeerde groep mensen.
Mijn moeder zei vroeger tegen mij als ik iemand ten onrechte beschuldigd had. Vooruit geef aan die jongen een hand en bied uw verontschuldigingen aan. Moet kunnen dacht ik zo.
Om maar te zeggen dat er een diep maatschappelijk probleem is tussen zij die hebben en zij die niet hebben en dat dit niet eenvoudig is terug te brengen tot cultuurverschillen en godsdienstverschillen.