Veiligheidsbeleid

Print
Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

Steeds weer hebben tal van politici ons trachten ervan te overtuigen dat er geen echte onveiligheid is, maar enkel een onveiligheidsgevoel.
Zoals de wrede en zinloze moord op Joe ons laat zien, is de realiteit echter heel anders.

Met de toename van het aantal vreemdelingen stijgt ook zeer aanzienlijk het aantal misdaden met in het bijzonder de zeer zware misdaden. Het heeft geen enkele zin dat mannen als Verhofstad en Co deze feiten blijven ontkennen. Men kan geen krant meer openslaan of wij worden met de neus op de feiten geduwd. Ondanks dat vreemdelingen maar een minderheid in onze bevolking vormen, kan een onevenredig groot gedeelte van de misdaden op hun rekening worden geschreven. Het is een schande en bovendien voor ons allen zeer gevaarlijk dat bepaalde politici dit nog steeds blijven ontkennen en er niet de gepaste maatregelen tegen nemen.

Helaas is er nog maar één enkele partij die de realiteit durft uit te spreken en dat is het Vlaams Belang. Zij zijn de enige partij die de uitdaging willen aangaan en onze samenleving terug veiliger willen maken.

Vreemdelingen al dan niet met een Belgisch paspoort moeten alle rechten in ons land verliezen en zondermeer worden uitgewezen als ze crimineel of extremistisch gedrag vertonen. Wij mogen en kunnen dat niet langer tolereren indien wij onze samenleving leefbaar willen houden.