MP3-moord

Print
MP3-moord

MP3-moord

Als gewezen militair waarbij indertijd de toenmalige rijkswacht nauw verbonden was, kan ik niet anders dan de heer Leon Stijven volmondig bijtreden. Dat videobeelden van dergelijke, minderwaardige kwaliteit dagenlang worden getoond is bedenkelijk. Met de middelen die ten dage bestaan is het mogelijk vanuit de ruimte een zonnebadende schone aan haar privezwembad te bespieden en de kleur van haar navelbuikpiercing te onderscheiden.
Dat een onmiddellijk vrijgeven van de camerabeelden zou zorgen voor provocatie bij de allochtonen is een blijk van onderdanig en bangelijk beleid. Het is datgene wat deze gemeenschap al jaren wenst en krijgt. Meer dan een week werd de tijd gegeven aan de moordenaar om te verdwijnen. De allochtone leiders zwijgen en zijn zelfs verdeeld in hun oordeel. De autochtone bevolking is diep geschokt doch zwijgt, ze gedraagt zich waardig. Wat indien de rollen omgekeerd waren ? Mocht een allochtoon op dergelijke wijze afgeslacht zijn was het kot te klein, rellen alom, dagenlang. De politici aan de macht zijn de schuldigen, zij hebben door hun beleid dergelijke uitspattingen in de hand gewerkt. Het onveiligheidsgevoel is werkelijkheid, effectief aanwezig. Onze media, politici en ook diegenen die hen verkozen hebben zijn verantwoordelijk voor de samenleving waarin wij zijn terechtgekomen. Onze kleinkinderen zullen ooit het gelag betalen dankzij hen