MP3-moord

Print
Sta mij toe mijn mijn groot ongenoegen te uiten, in eerste instantie over het koudbloedig neersteken van een minderjarig jongen en ten tweede, over het laattijdig publiceren van de videoopname van de twee daders.
Als gewezen rijkswachter kan ik mij niet vinden in het feit dat men één ganse week wacht om de videobeelden vrij te geven. 168 kosbare uren heeft men laten passeren, een democratische staat onwaardig. Als men dan nog verneemt uit betrouwbare bron dat een van de belangrijkste reden hiervan is : "dat het provocerend zou overkomen bij de allochtonen", dan is het hek helemaal van dam.
De autochtone bevolking is geschokt bij zulks onderzoeksbeleid. Het zou mij niet verwonderen als dit onder politieke druk is gebeurd, (laat mij niet lachen met de slogan : "schijding der machten", in theorie, maar niet in de praktijk als het imago van politici in 't gedrang komt). Men heeft de daders een ganse week de tijd gegeven en de mogelijkheid te vluchten naar hun land van herkomst. Ik denk dan aan het laten vluchten van de Turkse terroriste, Herdal (excuseer voor de schrijfwijze), waarbij de politieke verantwoordelijken zware blunders hebben begaan. Hoe noemt men dat ook alweer : "onbekwaam een veilig beleid voor zijn of haar bevolking te voeren".

De autochtone bevolking heeft zich, zoals het hoort zeer waardig ingetogen verdrietig en beschaafd gedragen, bij het gruwelijk en op lafdadig wijze vermoorden van een van onze onschuldige onderdanen.
Mocht echter iemand van de soortgenoten van de daders vermoord zijn door een autochtoon, dan was België te klein. Dan zou dagen van straatgeweld in Brussel en mogelijk het hele land niet uitgesloten zijn en de politie de opdracht krijgen zich heel discreet op te stellen (in opdracht van de politici) om weeral niet te provoceren, zoals de autochtonen dat altijd plegen te noemen.

Het politiek beleid van de laatste decenia en vooral de twee laatste legislaturen hebben dit in de hand gewerkt.
Moorden, verkrachtigingen, diefstallen, gewapende overvallen, terrorisme en noem maar op, zijn een dagelijkse realiteit geworden in het eens zo rustige land van enkle decenia geleden. Men tracht ons te sussen dat sommige mensen maar een gevoel van onveiligheid hebben, doch het is veel ernstiger, het is effectief zeer onveilig. Hoeveel miljarden is er momenteel in onze samenleving niet uitgegeven voor beveiligingssystemen om ons lichamelijk en materieel te beschermen door de grote toevloed van allochtonen van diverese nationaliteiten, en het openstellen van alle grenzen voor vrij verkeer van personen en goederen.
Onze politici, maar ook de bevolking die hun verkozen hebben zijn verantwoordelijk voor de huidige stand van zaken. Naturalisatie, rugularisatie, Snel-Belg-Wet, familiehereeniging (het volstaat dat één vreemdeling hier geintegreerd is en heel zijn familie heeft wettelijk het recht naar hier te immigreren), hebben een massale stroom van vreemdelingen naar ons land (Westen) mogelijk gemaakt. En omdat men geen uitweg meer vindt, tracht men ons (autochtonen) psychologisch te beinvloeden, een multiculturele samenleving te aanvaarden.
Een aantal universiteitsprofessoren met de multiculturele materie begaan, hebben zich laten ontvallen dat verscheidenheid van culturen nooit of nooit met elkaar zullen kunnen samenleven. Ieder cultuur en religie heeft zijn eigenheid en heeft in gans de geschiedenis altijd met elkaar gebotst.

En dan worden wij nu in het Westen nog eens geconfronteerd met het Moslemterrorisme die het ultieme doel nastreeft, het Westen te overheersen en hun cultuur (dictatuur) hier ingang te doen vinden, om er ook ons aan te onderwerpen in de toekomst. Wie zij dat ook weer in de Kamer van Volksvertegenwoordiging : "alle Moslems zijn geen terroristen, maar wel alle terroristen zijn Moslems".
Mag ik de overtuiging zijn toegedaan dat de islamisering van het Westen, binnen de korste keren een feit zal zijn. Als men nu al constateert dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, in Brussel, hoofstad van België, hoofstad van de Europese Gemeenschap, 52% van de kiesgerechtigden Allochtonen en Nieuwe Belgen van allochtone afkomst zijn, om nog niet te spreken over de kinderen van voornoemden die in de toekomst het percentage nog drastisch zullen optrekken, dan ligt het voor de hand dat wij in de korste keren de minderheid zullen vertegenwoordigen. En dan ??? Wat met onze Westerse beschaving ??? Finieto
Men moet zich dan geen illusie maken dat zij zo begaan zullen zijn als wij in 't verleden met hun, vergeet het maar. Men zal enkel nog kunnen consteren dat wij ons hebben laten inpakken door onze beleidsmensen, maar ook door de media.

Jullie kunnen deze e-mail misschien verticaal klasseren, maar hij of zij die het gelezen heeft op jullie redectie, zal getuigen zijn van het feit dat de toekomst mij gelijk zal geven. Mag ik jullie overtuigen, dat veel medeburgers in mijn omgeving met wat levenservaring, mijn mening delen en ik hiervan de tolk vertegenwoordig.

Spijtig voor onze kinderen en kleinkinderen dat wij hun zo 'n erfenis hebben nagelaten. Zij zullen het ons nooit vergeven.