MP3-moord

Print
Een vredelievende jongen van 18 is vermoord om een MP3 speler. Een racistische moord zo blijkt, de daders waren duidelijk op zoek naar een autochtoon slachtoffer. Betreurenswaardig, de relschoppende autochtone betogers die auto’s in brand staken, winkels plunderden en vernielingen aanrichten om het onrecht hun volk aangedaan te ventileren.
Hartverwarmend daarentegen, het bezoek van de koning aan de ouders van het slachtoffer. Het uiten van verontwaardiging over al dat racistisch geweld, en de blijken van medeleven door talloze politiekers gesteund in de media door vakbonden en culturele verenigingen. Een jongen is vermoord en hij heette niet Ibrahim of Ismaël. Stel dat… ik mag er niet aan denken. De menselijke dwaasheid kenmerkt zich nergens sterker dan in een land dat zijn eigen cultuur, normen en waarden verloochent.