Stempelgeld

Print
Stempelgeld

Stempelgeld

Werkzoekenden hebben recht op een uitkering, dat hoort zo.
Binnen bepaalde grenzen, die gerespecteerd dienen te worden,
is iedereen daarmee akkoord.
Blijkbaar vindt het ABVV het opportuun aan buitenlanders, die nooit
gewerkt hebben of niet voldoen aan de reglementering, toch een
uitkering te verschaffen door de wetgeving te omzeilen (misbruiken).
Wat bezielt het ABVV (soc. vakbond) toch? Willen zij nu zo veel
mogelijk mensen aan het werk hebben of.... zoveel mogelijk aan
het stempelen? Enkel om onze welvaartstaat ten gronde te richten?
Ook de Sp.a speelt onder een hoedje en durft (wil) daar geen paal
en perk aan stellen, in tegendeel, zij stimuleert. Voor meer zieljes?
Laat de uitkeringen gebeuren via een staatsinstelling dan bespaart
de staat honderdduizenden euro en is er tenminsten een minimum
aan controle.
De loodzware last van ons landje zou beduidend lichter zijn als
enkel rechthebbenden een uitkering genoten. Van die besparing
kunnen én de laagste pensioenen opgetrokken worden én kan men
de toenemende vergrijzing het hoofd bieden.
Ondernemers bieden tienduizenden knelpuntberoepen aan.
Is er niemand van die steuntrekkers bekwaam (bereidt) deze in te
vullen? Zijn die Poolse arbeiders handiger, slimmer, werklustiger?
Zijn sommigen van onze " werkzoekenden " onhandiger, lomper en
luier of ...schort er iets aan hun ingesteldheid? willen sommigen van
hen wel werk?
Die werk wil vinden moet een van de drie landstalen leren, punt.
Doet hij dat niet, die wil geen werk en verdient geen steun, simpel.
Politici : probeer eens uw kiezers te dienen en durf eens te speken!