Wonen in België

Print
Wonen in België

Wonen in België

Wonen in België
Veel Nederlanders in de grensstreek kijken uit naar een vaste stek bij de Belgische buren. Nederland zit immers vol. Vlaanderen met zijn belabberde ruimtelijke ordening helaas ook. Het kan zich nauwelijks permitteren de huisvestingsproblematiek van zijn buren op te lossen.
Het zou nog te pruimen zijn indien de afgelopen jaren de fundamenten van de ruimtelijke planning niet systematisch zouden zijn uitgehold. Er is geen sprake van doorgedreven inspanningen voor een duurzaam beleid want daar kan je als politicus geen stemmen mee winnen. Critici hadden gelijk toen ze voorspelden dat het vastleggen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen één grote regularisatieronde zou worden. Ik noem maar enkele punten: verjaring van bouwovertredingen, aanpassingen waar het om zonevreemde constructies gaat, onverantwoorde aansnijding van woonuitbreidingsgebieden, het uitblijven van een grondbeleidsplan en ga zo maar verder. Het gevolg: iedere dag verliest het open gebied letterlijk en figuurlijk terrein en welke politicus is er al bekommerd om de doelstellingen te halen van het duurzame natuurbeleid?