VKW

Print
VKW

VKW

Wat VKW bedoelt, maar niet schrijft.
Onder de titel:”Wist-je-dat ?” bouwt het VKW (christelijke werkgevers) in een artikel (HBVL 25/3) een redenering op die om een reactie schreeuwt.
….Voor elke 100 euro op je bankrekening betaalt moet je werkgever 240€ betalen. Het verschil, 140€ gaat naar… de gemeenschap. Effen de puntjes op de i zetten: 80€ ervan is ons loon, de werkgever houdt het direct in (voor belastingen en persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage) en de overige 60€ is de bijdrage van de werkgever aan ons systeem van sociale zekerheid. Met een groot gedeelte van deze 140€ wordt dus het sociale zekerheidssysteem van alle werknemers en hun familie betaald.
Daarvoor hebben we in ons land allemaal toegang tot degelijke gezondheidszorg, de gezinnen ontvangen kindergeld. De pensioenen, de werkloosheidsuitkering, de verzekering bij arbeidsongevallen en het fonds voor beroepsziekten worden ermee betaald. Kortom een systeem gebaseerd op solidariteit voor iedereen die het nodig heeft, een systeem dat vatbaar is voor verbetering maar toch nu al tot de beste van de wereld behoort. Het VKW bedoelt eigenlijk: weg met dit systeem van sociale zekerheid, dat gebaseerd is op algemene solidariteit.