Paddenoverzetactie

Al sinds ongeveer 20 februari is de Borggravevijverstraat in Hasselt op twee plaatsen hermetisch met beton afgesloten, dit om die arme padden te laten overleven. Zeer zeker een nobele actie, ware het niet dat er nog geen enkele pad te zien geweest is. Dit wegens het droge weer en de lage temperaturen. De padden migreren inderdaad slechts op vochtige en warme voorjaarsavonden-en nachten, zoals die er nu aankomen einde maart.

Erik Vandeweerdt - Hasselt

Al bij al hebben we echter niet te klagen en is het hier erg rustig geworden op deze overbekende sluipweg. Ook geen zwerfvuil meer. Daarom stel ik dan ook voor om de situatie zo te laten gedurende het hele jaar, gezien het toch kan zonder enige reden gedurende een ganse maand. Het is natuurlijk ook mogelijk het weerbericht even te volgen en dan op het gepaste ogenblik enkele straten hermetisch af te sluiten, maar daar heeft misschien nog niemand aan gedacht?