Europese middelen

Graag een reactie op uw artikel over de verdeling van Europese gelden.

Ludo Lespoix - Koersel Beringen

De ambtenaren van onze Provincie hebben in het verleden flink hun best gedaan om zoveel als mogelijk, projecten in te dienen bij het managementcomité waarin ook een afvaardiging van de deputatie en de sociale partners zitten.

De betrachting was steeds om zoveel mogelijk knelpunten (achterstand) weg te werken, maar ook om zoveel als mogelijk tewerkstelling en opleiding via Europese middelen te ondersteunen. Het centraal beheer van de verschillende structuurfondsen is steeds door onze Limburgse ambtenaren uitstekend gedaan. Men heeft dit reeds meermaals laten horen. Het zou dan ook goed zijn mocht dit zo blijven. Het was goed en het zal dan ook goed blijven zeker?

Maar Vlaanderen heeft de Europese melkkoe ook ontdekt, men wil het beleidsprogramma van “hun” ministers met deze middelen prioritair gaan ondersteunen ten koste van het Limburgse beleidsprogramma.

De bijna afgelopen legislatuur heeft men wel nog een geschenk van de Mijnwerkers doorgesluisd naar Limburg, de middelen van het Limburgfonds.

Hiermee zijn ook achterstanden ingehaald, of althans pogingen toe ondernomen.

Men geeft nog altijd met één hand, wat met de andere weer wordt weggenomen.

Er is nog niks veranderd.