Strijd tegen sekten

Het zou goed zijn om een duidelijke definitie te ontwerpen.

Albert Willems - Maasmechelen

Op dit moment valt zowat alles onder “sekte” wat niet gekend is. Definieer eerst, “wat is een sekte”. De evangelische kerk is momenteel geklasseerd als een sekte. Op zich is dat niet correct. Wereldwijd zijn er duizenden evangelische kerken, in Nederland hebben ze zelfs een eigen TV-zender (E.O.)

Wel ben ik akkoord dat ook deze onder een wetgeving moeten vallen. Ik sta voor honderd procent achter de wetgeving tegen psychologische dwang en bedrieglijk misbruik, wat ook in zulke groepen of kerken kan voorkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de hulpverlener Jef De Vries, die door sommige evangelische kerken ingehuurd wordt, om op vijf minuten tijd een oordeel te vellen over bepaalde personen bij conflicten. Deze hulpverlener moet beter weten! En deze praktijken zouden nooit door een hulpverlener gedaan mogen worden.

Zijn zogenaamde wijze raad wordt dan opgevolgd, met alle gevolgen van dien, zonder rechtssystemen dat kan niet. Maar nogmaals een duidelijke definitie ontbreekt hier in elk geval.