Zwerfvuil in Alken

Naar aanleiding van de lezersbrieven met betrekking tot zwerfvuil / sluikstorten in Alken wensen wij als gemeentebestuur te reageren.

Rik Geladé, schepen van leefmilieu - Alken

In het kader van de zwerfvuilproblematiek wordt een actieplan opgesteld. Het verschijnen van de borden ‘Alken zwerfvuilvrij’ is een eerste stap in de bestrijding van zwerfvuil. Deze borden zijn geplaatst op plaatsen waar in het verleden veel zwerfvuil belandde, en zijn gericht op de sensibilisering van zowel de Alkenaren als van de vele toeristen die in het voorjaar komen genieten van het landschap en de lentebloesems. Eveneens in dit kader zijn de rustplaatsen langs het fietsroutenetwerk voorzien van vuilnisbakken.

Een tweede stap is de zwerfvuilopruimactie gepland op 22 april 2006. Hierbij worden organisaties en individuen opgeroepen om massaal mee te werken aan deze jaarlijks terugkerende opruimactie.

Recentelijk werd er binnen de milieuraad ook de werkgroep zwerfvuil opgericht. In deze werkgroep worden nieuwe ideeën rond zwerfvuil gelanceerd en op hun haalbaarheid onderzocht. Serieuze ideeën kunnen steeds aan de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente bezorgd worden en zullen in deze werkgroep op hun wenselijkheid en haalbaarheid getoetst worden.

Daarnaast wordt nu reeds het zwerfvuil regelmatig opgeruimd door de technische dienst.

Ondanks al deze pogingen om het zwerfvuil uit Alken te bannen blijft het een steeds terugkerend fenomeen. Zwerfvuil zal altijd een probleem blijven zolang mensen vuil op straat, in de grachten, in de wegbermen, … blijven gooien. Een grondige mentaliteitswijziging is dan ook de enige duurzame oplossing. Het plaatsen van borden ‘Alken zwerfvuilvrij’, en zwerfvuilopruimactie zijn een bijdrage van de gemeente om tot die noodzakelijke mentaliteitswijziging te komen. In het verhaal over het zwerfvuil gaat het echter niet om eenrichtingsverkeer. De inspanning dient ook van elke burger te komen.