Remmery

“NV Remmery vs. vakbonden” HBvL: 6-03-06

André Vanhaeren - Lanklaar

Heel België was geschokt, een zogenaamde racist bedreigde in 2004 de NV Remmery in een hoofddoekaffaire zo leek het. De vakbonden betuigden als eerste hun steun, en hadden samen met de pers een belangrijke bijdrage in de hetze tegen al wat uitgesproken Vlaams minnend was. Nu sturen diezelfde vakbonden een deurwaarder met een verzoeningsvoorstel naar de NV Remmery omdat het bedrijf elke dialoog weigert, en de nieuwe reglementering binnen de sector voedingsnijverheid aan hun hygiënisch propere laarzen lapt in deze onfrisse zaak. Op elke verzoeningspoging door de voorzitter van het Paritair comité weigerde de NV Remmery in te gaan. Ondertussen zijn 7 werknemers ontslagen zonder enige sociale begeleiding, waaronder een kandidaat vakbondsafgevaardigde van 58 jaar. De koning en de pers laten het nu massaal afweten. Vlaamse werklozen zijn dan ook geen multicultureel probleem, nietwaar?