Topsporters met handvatjes

De wetenschappelijke verklaring die Prof. Op t’ Eijnde geeft aan de overtollige ‘Vetmassa’ (VM) in contrast met de nuttige ‘Vetvrije massa’ (VVM) is weinig gefundeerd en wetenschappelijk onderbouwd.

K. Jansen - Diepenbeek

Het gebruik van energie in de wedstrijd en of het type van inspanning beschouwen als enig argument voor de lichaamsconstitutie van topsporters getuigt van een zeer beperkte kijk op topsport. Het is een simplistische visie over wat nodig is in de voorbereiding van atleten in om het even welke sport, als enkel het type van inspanning en de wedstrijd bepalend zou zijn in de training.

Topsport is een triumviraat van training-voeding-rust, als zaken als talent en motivatie aanwezig zijn!

Het richten van de trainingen op de prestatiedeterminanten van de sport en de zwakheden van de atleet ter verbetering van zijn/haar individueel niveau zijn essentieel om tot een goed prestatie niveau te komen!

Als een niet functionele VM de prestatie verhindert of iemand blessure gevoeliger maakt omdat het lichaam daardoor zwaarder belast wordt tijdens de repetitieve trainingen dan moet daar aan gewerkt worden!

Kim Gevaert levert maar een prestatie van 11sec, dus puur op creatine fosfaat en is daarbij ook “scherp” en in de Champions league zie ik nooit voetballers met “love handles”!

Daarenboven is Conceiçao 34 en heeft dus al een trager metabolisme en endocrien systeem en daarbij traint hij maar 3 maal per week!

Het is maar waar men prioriteiten legt voor het trainen van het prestatie niveau!