Crisisopvang gehandicapten

De provincie voorziet 1 mio euro voor crisisopvgang van gehandicapten omdat de vlaamse regering er niet in slaagt de ellenlange wachtlijsten weg te werken (nog steeds meer dan 7.500 zorgvragen !)

M. Luys - Bocholt

Dit is bijzonder goed nieuws voor de ouders/familie van deze mensen die meestal al een leven lang het beste van zichzelf hebben gegeven om hun kind/familielid op te vangen.

Het geeft aan datde bestendige deputatie begrepen heeft dat de noden in Limburg groot zijn. Volgens de cijfers van het Vlaams Fonds dat de zorgvragen moet beantwoorden, maar dit niet kan omwille van gebrek aan middelen, is de structurele nood aan opvang in Limburg per inwoner driemaal groter dan in Brussel/Vlaams Brabant en ongeveer dubbel zo groot als in de andere vlaamse provincies.

Het is bemoedigend te vernemen dat limburgse beleidsverantwoordelijken het probleem onderkennen. We hopen dat ze in Brussel blijven aandringen om de wachtlijsten nu eindelijk eens weg te werken.