Werm

Politiekers van Hoeselt, bedankt!

Jozef Dieu - Werm Hoeselt

U hebt ons veel beloofd, maar wij blijven wel zitten met veel stof en stank.

Deze doofpot politiek, zo mag je dit wel noemen, is al vele jaren bezig.

De broers Wagemans waren al zeker van een gunstig advies, lang voordat wij, bewoners van

de buurt, wisten wat er ging gebeuren.

Men zegt: "Iedereen is gelijk voor de wet", waarom zijn dan de grondeigenaars, en de mensen

van de Bovenstraat nooit op de hoogte gebracht?

Maar ja, wij J>:ijl! maar een kleine groep uit W elTl!, e_n ."kleine" deelgemeente van Hoeselt.

Als er hier fouten zijn gemaakt los deze dan op en doe iets voor de mensen die op u gestemd

hebben voor een beter beleid.

Dank U!