Bert & Kate

De 'snelle' gouden plaat van Kate Ryan komt er enkel en alleen omdat ze

Tim Vanduffel - Kessel-Lo

gratis via alle registers van de openbare omroep reclame mocht/mag maken

voor haar frivole plaatje. We hebben er nu genoeg geld ingestoken, misschien

dat Bert beter die gevonden 60.000 euro aan Freya geeft om de stookolie en

de gas factuur te betalen.