thumbnail: null
thumbnail: null

Lonen topmanagers overheidsbedrijven

Waar staatssecretaris Tuybens in de kamercommissie Infrastructuur verwijst naar een recente studie waarin staat dat het gemiddeld brutoloonpakket van een topmanager van een Belgisch bedrijf 762.953 € bedraagt, wil ik hem er toch even wijzen dat hij geen appels met peren moet vergelijken.

Gust Jans - Sint-Truiden

Wanneer een topmanager van een privé bedrijf of groep zulk loon verdient ( en dat zullen er niet zoveel zijn) dan is dit geld van het bedrijf waarmee hij betaald wordt, en als de aandeelhouders vinden dat de verantwoordelijkheid en de bekwaamheid die de man heeft dit loon verrechtvaardigen, dan is dit hun zaak, zoniet moeten zij dit melden op de algemene vergadering en kunnen zij daar maatregelen voorstellen.

Hiermee wil ik niet zeggen dat ik het eens ben met deze niet te verantwoorden extreem hoge verloning.

Maar wanneer een topmanager van een overheidsbedrijf een brutoloon heeft van gemiddeld

300.000 € ( dit is toch nog altijd meer dan 12 miljoen oude Belgische frank, of gelijk aan het gemiddeld bruto jaarinkomen van 20 gepensioneerden) plus nog alle voordelen, dan is dit wel onze zaak, want die man wordt betaald met ons belastinggeld, en het verschil is dat een topmanager van een overheidsbedrijf geen enkele verantwoordelijkheid hoeft te nemen wanneer hij faalt, want het zijn politiek benoemde vazallen, ze komen ofwel uit politieke kabinetten, of uit politieke partijen , of het zijn versleten ministers die nog vlug een mooie fin de carriere versieren. Zij moeten dan wel uitvoeren wat hun broodheren bevelen.

Ze hebben meestal nooit in een bedrijf gewerkt, laat staan daar een leidinggevende functie uitgeoefend. En als de overheid dan toevallig eens iemand uit de privé sector aantrekt, is dit iemand die niet in de privé aan de bak komt omdat hij niet bekwaam is, en daar zeker geen 700.000 € kan verdienen, want voor minder zal hij anders niet bij de overheid komen

werken.

Zij krijgen bij de overheid dan een zeer gunstig contract, met daarin altijd een zeer riante ontslagvergoeding. Herinner U in het verleden de NMBS, de Post, het Voedselagentschap.

Die ontslagvergoeding is hoe eigenaardig het ook mag klinken, altijd al vooraf bepaald.

Men spreekt eerst over het ontslag en dan pas over indiensttreding.

Bij een normaal arbeidscontract wordt die vergoeding pas bepaald op het ogenblik van het ontslag.

Trouwens kan een overheid het verantwoorden dat zelfs een verlieslatend overheidsbedrijf als de post enkele jaren geleden, sponsor kon zijn van maar liefs 2 eerste klasse voetbalploegen, ook dat was met ons belastinggeld, en dan nu maar spreken van de gokchinees.