Kermt-Hasselt

Waarom gingen Kermt en Hasselt eigenlijk over tot een fusie als Kermt zo goed "boerde" zoals vele Kermtenaren graag vertellen? De waarheid is dat indien de fusie nooit tot stand zou zijn gekomen, ook Kermt op korte termijn een stap terug had moeten zetten door financiële problemen.

Bert Vananderoye - Kuringen

Maar dat wordt natuurlijk doodgezwegen... Als supporter van het voormalige KSC Hasselt vind ik dat de fusie voor geen van beide partijen positief is geweest, maar daarom moet ik Kermt en haar inwoners toch niet beginnen de grond in te boren! Blijkbaar vinden de Kermtenaren het wel nodig om dat met alle Hasselaren te doen..