Hondenleed

Ook wij kunnen meespreken van de 'hondenGB' in Schulen. Enkele weken geleden kochten wij daar een Bouvier, en niet voor een zacht prijsje.

Luc Pluymers - Zelem

De opmerking dat de hond toch wat kuchte werd door de verkoopster uitgelegd alsof het een gevolg was van de schavelingen in het hok en de vuile neus was van het wroeten in dezelfde schavelingen.

"Maar moest er een probleem zijn dan heb je toch de garantie, mijnheer"

Natuurlijk bleef de hond hoesten en er rees al snel het vermoeden dat het hier om kennelhoest ging. "Maar dat is toch geen probleem, mijnheer, je gaat toch gewoon naar de bedrijfsveearts". De veearts constateerde inderdaad kennelhoest, maar de longen waren 'zuiver' en de binnenkanten van de oren werden ok bevonden. En toen de rekening....De petshop betaalt wel de raadpleging terug, maar niet de medicamenten, terwijl in het contract duidelijk vermeld staat dat alle kosten terugbetaald zouden worden. Wij weigerden te betalen en telefoneerde naar de petshop. De bazin kan je daar nooit te spreken krijgen. Als antwoord van de verkoopster krijg je steeds hetzelfde 'Lees je contract nog eens na' en dan verbreken ze de verbinding. Ondertussen arriveerde een nieuwe klant voor de veearts...met een doodzieke kat gekocht de dag daarvoor bij ...petshop Schulen.

Wij kregen serieus argwaan en gingen naar een bevriend dierenarts. Een grondige controle maakte uit dat de hond niet alleen kennelhoest had, maar ook koorts maakte en dat de longen aangetast waren én dat de oren vol mijten zaten.

Het beestje stelt het nu prima, maar wij kunnen je verzekeren: Nooit kopen wij nog een rashond in dat kennel, want je koopt geen hond, maar een kat in een zak.