Peking Express

e publicatie van mijn artikel in De Standaard en het interview dat ik gaf aan Het Belang van Limburg deden inmiddels al heel wat stof opwaaien. Maar de reactie

Marc Hoogsteyns - As

van Ludo Poppe als zou ik een pathologische leugenaar zijn en me vooral willen wreken voor het feit dat ik door Kanakna aan de deur zou zijn gezet vind ik een

spijtige zaak. Tijdens de periode dat ik voor Kanakna werkte als freelance journalist heb ik de directie van het bedrijf - en meer specifiek De Heer Ludo Poppe - zelf meerdere keren aangesproken over deze feiten. Maar mijn argumenten werden steevast van de tafel geveegd. Hetzelfde geldt voor de Heer Karl Martens, Poppe's

eindradakteur van de serie Peking Express, met wie ik en enkele andere collega's urenlange discussies hadden over de ethiek van deze zaak. Ook deze gesprekken

resulteerden nergens in. De feiten die ik aanhaalde in De Standaard en Het Belang van Limburg zijn maar het topje van de ijsberg van alle dingen die fout liepen

tijdens deze producties. Uiteindelijk heb ik zelf de beslissing genomen om niet

meer voor dit bedrijf te werken. Dat de Heer Poppe zich verlaagt tot dit soort argumentatie vind ik een spijtige zaak. Ook wil ik tegenspreken dat ik voorlopig in België professioneel niet meer aan de bak kan komen: mijn agenda zit vol tot begin volgend jaar en daar kunnen weinig andere freelancers prat op gaan.

Ik wil met deze publicaties een discussie uitlokken over het soort programma's dat de Vlaamse kijker vandaag de dag wordt voorgeschoteld en ik denk dat de kijker recht heeft om te weten hoe dit soort programma's gemaakt worden. Het is mijn taak als journalist om dit te doen. De waarheid kwetst ! Maar ik heb tijdens de periode dat ik voor Kanakna en Endemol werkte steeds geprobeerd om in eer en geweten

mijn job te doen. Ook al resulteerden mijn opmerkingen en bedenkingen meestal in ruzies. Ik heb beide bedrijven niet nodig om mijn gezin te onderhouden en ik wil ook niet meer meewerken aan programma's die op deze manier gedraaid worden.

Aangeboden door onze partners