CD&V

Vroeger werd hier te lande smalend verwezen naar dictatoriale regimes met minimale 90-percent scores bij verkiezingen.

Charles Van Heester - Antwerpen

Ook "onze" roden staan bekend voor partijgehoorzaamheid om het voorzichtig uit te drukken. Zie bijv de gebroken carrière van Leo Peeters in Kapelle-op-den-Bos, een aanvaarbare politicus voor andersdenkenden maar nu in een vergeetput gedumpt.

Ook CD&V toont nu openlijk onder druk van haar vakbondvleugel dat de vinger op de broeksnaad verwacht wordt : zwijgen en uitvoeren wat het arbeiders-Kremlin verkondigt.

De Schotense burgemeester zegt wat heel vlaanderen - en Antwerpen in het bijzonder - al meer dan een decennium weten : met de "anti"-coalitie is het uitgesloten te besturen. "Regenboog", "multicultureel", "politiek-correct" : verzinsels om de onmacht te verdoezelen.

Vorige zondag op ATV in "Wakker op Zondag" bleken de jongere, overigens veel intelligentere dames van CD&V en VLD (proficiat van een zeventigjarige) veel meer blijk te geven van politiek inzicht dan de oude, tamme, energie- en creativiteitsloze krokodillen-lijsttrekkers : zij sluiten NIETS uit en zijn niet van plan SP.A (om van Groen te zwijgen) verder een vrijgeleide te geven tegen de duidelijke wensen van de kiezers in.

Dat de CD&V voorzitter in zijn ACV-hoofdkwartier ergens in het verre rustieke west-vlaanderen weinig last ondervindt van de grootste vlaamse partij en Antwerpen en andere (omliggende) gemeenten liever overgeleverd ziet aan de grillen van spinterpartijen wil niet zeggen dat hij geen grote verantwoordelijkheid zou dragen.

In plaats van de politieke realiteit onder ogen te zien en een minimale creativiteit te betonen grijpt hij naar het wapen van de terreur : partijdiscipline. Let wel op beste lezer, het gaat hier om GEMEENTERAADS-verkiezingen "be"geleid door de KREMLIN-hoofdkwartieren. Pure democratie.

Aangeboden door onze partners