VRT

In zijn niet aflatende zeurterreur tegen de sp.a .gaat een briefschrijver dikwijls uit de bocht. In zijn lezersbrief van 13/03 worden zoals altijd ,beschuldigingen geuit zonder dat hij daarvoor valabele argumenten aanhaalt. Hij heeft het o.a. over een enquête bij tientallen organisaties,maar welke organisaties? De berichtgeving van de V.R.T. zou rood gekleurd zijn, graag had ik een voorbeeld van die rode kleur gezien. Zijn bewering dat het Vlaams Blok/Belang wordt doodgezwegen is om te lachen. Het V.B. krijgt van de media gelegenheid zat om hun azijn te spuwen.

P.G.

Belgie is een democratisch land, maar toch beweert deze briefschrijver dat we in een rode dictatuur leven. Ik vrees dat wanneer zijn geliefkoozde partij (het Vlaams B. ) aan de macht komt ,we pas kunnen spreken van een dictatuur.