Kippen doodschieten

Natuurlijk slaat GAIA alarm, wanneer iemand zijn kippen waar hij zogezegd zoveel van houdt, uit de bomen laat knallen. Zeker wanneer de dieren niet meteen dood zijn maar zwaar gewond liggen te spartelen. Dit alles voor de televisiecamera’s, als chantagemiddel, in de ijdele hoop dat de overheid dan zegt: laat ze maar in de bomen zitten.

Ann De Greef, directeur GAIA - Brussel

Een echte dierenliefhebber doet zoiets niet, maar doet er alles aan om in de huidige context van overheidsmaatregelen het doden van zijn dieren te voorkomen, uit respect voor het leven. Minstens even belangrijk is de levenskwaliteit voor de dieren. Maar mensen hoeven hun dieren helemaal niet letterlijk op te sluiten in een hok. Afschermen, zodat ze niet met wilde vogels in contact komen, is voldoende. Wie dit belangrijke verschil voor het dierenwelzijn niet goed snapt, en niet goed weet hoe zijn dieren concreet af te schermen, met respect voor het dierenwelzijn, neemt best contact op met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van het Voedsel