Tewerkstelling in Bree

Op TV-Limburg (vrijdag 3 maart) werden wij weer eens geconfronteerd met een propagandanummertje van Jaak Gabriëls omtrent tewerkstelling in Bree. Volgens zijn verhaal zou hij de laatste dertig jaar wonderen verricht hebben. Gabriëls vergeet daarbij te vertellen dat Bree al jaar en dag een aanbodmonopolie van industriegronden heeft in onze streek.

Eddy Van Buggenhout - Bree

Bedrijven uit bv. Bocholt of Kinrooi die ruimtegebrek hebben kunnen niet anders dan uitwijken naar Bree. De toekomstige verplaatsing van het autocarbedrijf De wilg uit Hamont naar Bree is daarvan het zoveelste bewijs. Verder verzwijgt Gabriëls dat het zijn voorganger CVP-burgemeester L. Mondelaers is geweest die ervoor gezorgd heeft dat Bree nu een industrieterrein van nationaal belang (Kanaal Noord in ’t Hasselt) heeft, plus nog andere bedrijventerreinen. Ook de grote ring is een realisatie van zijn voorganger. Verder is het ook zo dat de telling van arbeidsplaatsen vroeger enkel betrekking had op voltijdse betrekkingen, nu telt men ook deeltijdse jobs van enkele uurtjes per week mee. Verder is het ook zo dat Bree als centrumgemeente van oudsher veel arbeidsplaatsen telt in secundair onderwijs, banken en overheidsadministratie. Ook interimkantoren zijn in Bree welig aanwezig. Hun contracten, ook al gebeurt het werk buiten Bree, worden officieel genoteerd als arbeidsplaatsen voor Bree