Ophokplicht

Zou de plaatselijke politie mij zonder schaamrood durven verbaliseren

Jef Castermans - Diepenbeek

als ik één van de 10 kippen ( die ik moederziel alleen in het oog moet

houden) niet opgehokt krijg? Hun collega's van de staatsveiligheid slaagden er immers niet in met 32 man en 4 voertuigen een "Turks kippetje" van meer dan 1,60m opgehokt te houden!