Hetze tegen de jacht

Mijn hele leven lang ben ik al natuurliefhebber en ja sedert een 15-tal jaren ook jager.

Lucien Raquet, natuurliefhebber en jager - Wellen

En ja, ook ik trek in aangepaste kledij naar veld en bos. Dat doet een wandelaar, vogelspotter of boswachter

toch ook. Iedere hobbyist of sporter heeft zijn specifieke en aangepaste kledij.

Er gaat geen dag voorbij, of ik zie een dode roofvogel in de krant met verwijten naar de jagerij, maar is dit wel terecht?

Volgens mij betekenen ze, op een enkele uitzondering, geen bedreiging voor het in onze contreien aanwezige jachtwild. Smelleken, torenvalk, valk, havik wouw, en buizerd voeden zich hoofdzakelijk met vogels, duiven, kleine knaagdieren (muis en rat) en met kadavers.

Kraaien, ekster, Vlaamse gaai en vos zijn dit wel en mogen dan ook op een wettelijke wijze bejaagd worden.

Zij mogen NIET uitgezet worden, maar dit gebeurt toch op een verdoken en oogluikende manier!

Zangvogels zie je nog met mondjesmaat, en onlangs maakte ik een verplaatsing op de autosnelweg naar Antwerpen en ik telde niet minder dan zeven (7) kadavers van doodgereden roofvogels!

Ga wandelen en genieten in de natuur, die meestal door de jager is aangekocht, aangelegd en wordt onderhouden met eigen middelen. Gooi uw vuil in de vuilbak, breng het naar gemeentelijke containerparken en brandt het zeker niet op in je tuin. Dan hoeven de jagers geen jaarlijkse opruimacties te

houden, waaraan men steeds vrijblijvend kan deelnemen, en waarop bij deze iedereen is uitgenodigd.

Blijf op de paden en houd uw viervoeter aan de leiband, dan zijn er geen verstoorde nesten van patrijs en

fazant, en hoef je geen reekalfje naar OPGLABBEEK te brengen. En dan zijn er ook geen discussies met jachtwachters.

En is er een jachtdag, gooi dan lint en aankondiging niet weg, en breng uzelf en jager niet in verlegenheid.

In vele gevallen, tot jaloezie van sommigen, betreedt u een eigendom van de jager, die u de dag ervoor of erna

zeker zal toelaten te wandelen in hogervemoemde omstandigheden.

Aangeboden door onze partners