Bouwgrond in Zutendaal

Raad wil meer bouwgrond voor jonge gezinnen (HBVL 28/01/2006). Ik stoor mij telkens weer opnieuw aan de eenzijdig gekleurde verslaggevingen in uw krant over de Zutendaalse gemeenteraad. Deze week was het weer prijs. Bij het agendapunt over de atlas van de woonuitbreidingsgebieden komen zowel de CD&V-indiener als de burgemeester ruim aan het woord.

Jef Lemmens - Zutendaal

Harry Vanherf, fractieleider van de ZVP, wordt enkel aangebracht om hem te laten zeggen dat de ZVP de brief aan de minister mee wil ondertekenen. Dat Vanherf er ook op wees dat Zutendaal zijn quota aan toegezegde woongelegenheden tot 2012 al opgebruikt heeft en dan nog hoofdzakelijk aan appartementen mag de bevolking van Zutendaal niet weten. Ook dat hij de burgemeester verweet dat hij toch met de andere CD&V burgemeesters in de provincieraad het Provinciaal Structuurplan, waarin de extra woongelegenheden provinciaal verdeeld werden, goedgekeurd had, wordt niet vermeld in het gekleurde verslag. De Zutendaalse lezer verdient zeker beter dan zo ’n eenzijdig verslag.