Stadsgids Sint-Truiden

Belang van Limburg meldt dat Uw stadsgids een blaam kreeg wegens belediging van Maria.

Joop Versteeg - Lanaken

Ik kon mijn ogen niet geloven.

Wat een onzinnige beslissing, die getuigt van een kortzichtigheid, op grond waarvan men zich kan afvragen of U wel tot bestuur competent bent.

Gelukkig woon ik niet in Uw gemeente.

Maar van harte spreek ik hier een welgemeende BLAAM uit aan het adres van Uw gemeentebestuur.