Sint-Truiden onbevlekt?

Zéker het jongste decennium gaf St. Truiden blijk van visie, groei en beleids-

Frank Craemers - Kinrooi

grootheid nà de voorafgaande folkloristische clownerie-stagnatie van jàren.

Toeristisch collega én driesterrengids Danny Gennez is gediplomeerd en

studeert kunstgeschiedenis bovenop jàren professionaliteit en anciënniteit.

Een toerististisch gids functioneert met wetenschappelijk correcte informatie,

hetzij als diepgraver en/of vervuld van infotainment. Terecht zijn uitgesproken

politieke en religieuze standpunten uit den boze.

Moeten nu gidsen in 'sourdine' gaan leren spreken? Willen 'locale'mandatarissen

misschien een lijstje opstellen van (persoonlijke) gevoelige kwesties? De kwaliteitszorg ligt bij de gids zelf,

in zijn bijscholing en de relevante bronnen. Het is heus geen detail als we het

hebben over symboliek bij een themawandeling of de toelichting rond volksheiligen.

Of moet het voor toeristische gidsen nu gedaan zijn met bijvoorbeeld het rozenwonder te vertellen

en de stadslegende van het Heilig Wammes te Maaseik.

Beleidsmakers hebben toch gehoorzaamheid aan de grondwet gezworen,

implicerend de vrije meningsuiting met recht om gezagsvolle informatiebronnen

te vertolken.

Die schriftelijke blaam is er teveel aan, informeel ten stadhuize bespreken

ware voldoende geweest. Of zouden de Truier kreten van administratieve

inquisitie die ons aan de andere kant van de provincie bereiken dan toch waar zijn?

Gaat de stad St. Truiden voor gans Limburg haar imago rechtzetten? En dit nog :

een volksheilige kan je "aanroepen".. een schepen er gewoon op aanspreken!

(Met de groeten aan de inwoners van de Trudostad!)