Verkeer en gezond verstand

Na de reflecterende nummerplaten en de flitspalen-soap, dienen zich vanuit dezelfde politieke hoek twee nieuwe feuilletons aan: de zone 30 en de 80 km/uur voor vrachtwagens.

René Piccart - Diepenbeek

Nog 80 voor vrachtwagens terwijl men er nog niet eens in slaagt de 90 te doen naleven.

Zone 30 van 07.00 uur tot 19.00 uur luidt het voorstel; zo houdt men er ten minste ook nog de boete inkomsten aan over van het beroepsverkeer en van het woon-werkverkeer.

Geen paniek prediken LANDUYT en de zijnen; er wordt niet geflitst op onoordeelkundige plaatsen en op onoordeelkundige ogenblikken.

Brute pech evenwel wanneer een plaatselijk politiechef oordeelt dat het schoolverkeer ’s morgens verloopt van 07.00 tot 09.30 uur, terwijl de echte schoolspits zich alleen maar voordoet van 08.15 tot 08.45 uur.

En wat met de 70 en/of de 50 km/uur die in vele gevallen de zone 30 voorafgaat ?

Waarom, wanneer en waar hiervoor met gezond verstand flitsen ?

Naast bezwaren van communautaire en van sociale aard tegen het huidige verkeersbeleid (?) vormt deze rechtsonzekerheid een fundamenteel bezwaar van democratische orde.

In een rechtsstaat hoort het niet dat de rechtsonderhorige voor zichzelf maar moet uitmaken welke rechtsregel, waar, wanneer, hoelang en in welke mate op hem van toepassing zou zijn.

Behalve wanneer je geen moeite hebt met de politiestaat en alle regels, hoe absurd ook, maar volgt, gaat het hier over een willekeur, mogelijk gemaakt door diegenen die geacht worden regels te maken die de rechtsstaat precies voor dergelijke willekeur moeten behoeden.

De recente maatschappelijke reacties (van particulieren en automobilistenboden over procureurs en procureurs-generaal naar politierechters en gouverneurs) tonen alleen maar aan dat deze wetgeving zoals ze er nu is er nooit had mogen zijn.

Proficiat verkeersministers!