Cannabisplantages

Er zijn er nog veel meer van deze plantages in Belgisch Limburg maar dank zij de politie(mis)vorming word er niet meer zo op gereageerd en het is steeds bij ingeweken Nederlanders in (B)Limburg dat deze plantages ontdekt worden de politie zou meer aandacht

F.V.W.

kunnen geven aan gewone mensen die een tip geven