Zone 30

Jaren geleden zijn er wetgevende initiatieven geweest die de schoolomgevingen veiliger wilden maken. De bedoeling was om de infrastructuur van de schoolomgevingen zodanig te veranderen zodat het snelle verkeer niet meer mogelijk zou zijn. Het verkeersbord ‘zone 30’ was er maar een klein onderdeel van. De infrastructuur aanpassen kost natuurlijk een bom geld. Natuurlijk durfde niemand luidop zeggen dat dit teveel zou kosten omdat hij of zij dan niet begaan zou zijn met de veiligheid van onze kinderen.

Patrick Clerx - Zutendaal

Sluiks lobbywerk in de machinekamer van onze wetgevende stoomboot heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk enkel de bordjes ‘zone 30’ overbleven. Enkele weken voor de deadline voor het inrichten van de zones 30 (1 september 2005) schoten de kapiteins van de roeibootjes in actie en bestelden naarstig de bordjes die met veel ijver geplaatst werden aan de scholen. Er werden geen vragen gesteld. De bordjes werden slaafs neergepoot. Gelukkig was er hier en daar nog een kapitein met wat gezond verstand die aan zijn scholen variabele borden liet plaatsen.

Eigenaardig genoeg wordt er nu luidop aan de politiediensten gevraagd om toch maar niet te controleren op de snelheid in deze beruchte zones 30. Gezond verstand gebruiken.

De heren procureurs hebben gelijk als zij vragen om gezond verstand te gebruiken, doch zij zouden dit beter vragen aan diegenen die de regels gemaakt hebben.

Het gezond verstand moet gebruikt worden door de wetgevende instanties.

De schoolomgevingen zouden één voor één moeten worden geëvalueerd om daarna de gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen. En… vergeet hierbij Jan Modaal niet te betrekken, gezond verstand krijgt men uit praktijkervaring, niet uit wetgevende teksten.

Een kleine tip om te zorgen dat de walgelijke situaties aan de zones 30 van de schoolomgevingen binnen de kortste keren rechtgetrokken worden is juist het tegenovergestelde vragen. Zorg dat er constant geflitst worden in deze zones. De kiezers zullen wel zorgen dat het gezond verstand bij de beleidsmensen snel terugkomt.