thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Truiense ambtenaren

Met ontsteltenis las ik het bericht hoe Truiense arbeiders omgaan met het

Tony Tilkens - Sint-ruiden

elastingsgeld van de Truiense bevolking.

Enkele weken geleden kregen de Truiense gezinnen een

overschrijvingsformulier in de bus voor de dienstenbelasting. Wat deze

dienstenbelasting juist voorstelt is me niet meteen duidelijk, maar ik ga

ervan uit dat we moeten betalen voor de diensten die ons door de stad worden

geleverd.

Vandaag lees ik echter in de krant dat er 3 stadsarbeiders, onder hun uren,

gewoon lagen te slapen. Na een inderhaast bijgeroepen persconferentie, waar

de meerderheidspartijen hun uitleg komen geven, kunnen we ervan uitgaan dat

het stadsbestuur op de hoogte was van het minder goed functioneren van

enkele van hun werknemers. Dit leid ik af uit volgende uitspraak :

“Sp.a- en VLD-Sint-Truiden onderstrepen het: de meerderheid van het

stadspersoneel bestaat uit goede medewerkers, maar er is ook een aantal, dat

niet goed functioneert en dat zeker de dienstverlening aan de burger niet

vooropstelt”.

Ons stadsbestuur was dus op de hoogte dat er minder goed functionerend

stadspersoneel aanwezig is in onze stad.

Ik stel me dan ook de vraag om welke reden het stadsbestuur niet eerder

maatregelen had getroffen tegen het personeel dat met ons belastingsgeld

speelt.

ik hoopt dat het stadsbestuur in de toekomst zorgt voor een degelijk bestuur

van onze stad, met het juiste personeelslid op de juiste plaats. Dit is niet

enkel een opdracht naar het stadspersoneel toe maar ook naar het

leidinggevende kader , zowel op de werkvloer als in het stadsbestuur.

Dit is waarvoor Truienaars belastingen betalen, dit is wat de Truienaars

verdienen.