thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Toespraken

Een koning die houdt van zijn onderdanen en de liedjes die ze voortbrengen, een paus die de naastenliefde promoot in een samenleving waar globalisering en egoïsme voorop staat, een bisschop die wetsvoorstellen onvoldoende leest uit vrees voor de toorn van zijn baas. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe het niet moet. Terwijl al deze mensen spreken over hoe het zou moeten zijn in onze samenleving, gebeurt dagelijks het tegenovergestelde. De media staat vol van armoede en nog eens armoede, ja zelfs in ons rijk landje. Deze drie uitspraken bewijzen ook weer eens dat het geloof, welke origine ook, zich toch steeds moet moeien met politiek. Het is hypocriet te beweren dat dit niet zo is. Al dat zeemzoet gepraat rond de jaarwisseling is enkel goed voor het in slaap houden van naïevelingen. Zolang de mensen met de échte macht in de wereld zich niet anders gaan gedragen, zullen eindejaarstoespraken blijven bij wat ze écht zijn: dromen.

Gilbert Vangampelaere - Markegem