thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Euthanasie

Ongerustheid over wetten over euthanasie? Meerderheid stemt euthanasie! Dat is de werkelijkheid, want anders zou er géén wet aanvaard worden die het toelaat! Waarom ontstaat er een meerderheid om euthanasie wettelijk toe te staan? Eenvoudig omdat het probleem de meerderheid of de gezonde mensen niet raakt, of nog niet. Die meerderheid reageert niet uit onverschilligheid en egoïsme. Daarom komen de volksvertegenwoordigers, die beter zouden moeten weten, ook niet in actie.Zo kan een kleine minderheid alles doordrukken wat ze willen, want de massa reageert niet. Hetzelfde systeem waarmee dictators de massa manipuleren. Een democratie is evengoed een dictatuur en gebruikt dezelfde tactiek, maar dan langs de schijn dat de bevolking inspraak heeft en mag stemmen! De vele kleine "dictators" in een democratie weten dat de meerderheid van de bevolking onmondig is en géén moeite doet om te reageren.

Willy Degheldere - Brugge

Als er dan nadien van alles misloopt en er felle protesten ontstaan dan schermt die minderheid met wetten die echter democratisch aanvaard geworden zijn door een meerderheid!