Danneels

Polspoel en Desmet hebben de gewoonte hun”slachtoffers”zonder genade aan te pakken,onderbreken op platvoerse wijze,zelfs beledigen(VB). De kardinaal diende hen rustig en kalm van antwoord,verdedigde met glans het standpunt geen islamgodsdienstlessen in katholieke scholen toe te laten. Terecht. Elke godsdienst is vrij en krijgt zelfs veel geld,belastingsgeld,dat mag zo blijven en zonder inmenging van buitenaf. De linkse politici mogen hun zeg doen,ook de kardinaal heeft zeker het recht te spreken en zijn afkeer te tonen.

Georges Prinsen - Herk-de-Stad

Zij hebben het recht hun kinderen naar eender welke school te sturen,die zullen hun leerprogramma NOOIT aanpassen. De kardinaal zijn”preek”zorgde voor ophef,hij steeg in achting bij veel katholieken. De kerk heeft de plicht dekadentie en verval in de maatschappij streng te veroordelen. Abortus is en blijft moord op een weerloos wezen,het blanke ras wordt door eigen egoisme op termijn uitgeroeid. Levensbeeindiging is een methode om alle niet renderende individuen te liquideren. De politieke kaste aan de macht,à la Leducq en Deroeck

moesten zich schamen,ze noemen zich demokratisch. Opruimen die onproduktieven,ze kosten de maatschappij te veel geld. Er mag respekt opgebracht worden voor de moslims,ze eren hun ouderen en het ongeboren kind.