Aqua Belgica

Als voorzitter van Aqua Belgica – Belgische federatie voor waterbehandelingsbedrijven - voel ik mij genoodzaakt om te reageren op het artikel 'Eindelijk minder kalk in Hasselts water' dat gepubliceerd werd op 23/12/2005.

Luc Chantraine, voorzitter Aqua Belgica - Brussel

In dit artikel wordt aan de inwoners van Hasselt het advies gegeven om hun waterontharder weg te doen om verschillende redenen. Wij willen alle bezitters van een huishoudelijke waterontharder, en momenteel zijn dat er in België al meer dan 300.000, geruststellen en hen ervan overtuigen dat het fout is hun waterontharder zomaar weg te gooien. Integendeel, indien de gebruiker van een individuele waterontharder een comfortniveau van MINDER dan 15 Franse graden gewoon is zal het comfortniveau op MEER dan 15 Franse graden vb. op 15 à 18 Franse graden spectaculair dalen. Hierdoor ondervindt de consument terug last van kalkaanslag, meer energieverbruik en een hoger verbruik van wasmiddelen. Een individuele waterontharder is dus goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. De moderne en bewuste consument kiest immers individueel over het gewenste ideale comfortniveau.

Onder "hardheid" verstaat men de hoeveelheid Calcium en Magnesium aanwezig in het water, die aan de basis liggen van kalkaanslag. Het is dan ook evident dat hoe lager de hardheid van het water is, hoe minder problemen men zal ondervinden met kalkaanslag.

Drinkwatermaatschappijen mogen bij hun centrale deelontharding, niet lager gaan dan een hardheid van 15 Franse graden; dat is wettelijk NIET toegestaan. De reden hiervoor is eigenlijk niet toe te schrijven aan het deelontharde water op zich, maar wel aan de materialen (o.a. beton) die gebruikt zijn in het openbare drinkwaterleidingnetwerk. In de woning zelf komen dergelijke materialen uiteraard niet voor, en daarom ook is er geen probleem om het drinkwater in de woning zelf verder te ontharden; dat is wettelijk WEL toegestaan!

Wetende dat de gemiddelde hardheid van het drinkwater in Vlaanderen ergens tussen de 20 en 25 Franse graden ligt, is het duidelijk dat ook met deelonthard water, dat in de praktijk een hardheid zal hebben van 15 à 18 Franse graden, de negatieve gevolgen van kalk, al zij het minder, toch nog steeds duidelijk aanwezig zullen zijn! Daarom ook dat de drinkwatermaatschappijen enkel deelontharding (zullen) toepassen wanneer de initiële hardheid van het drinkwater zeer hoog is.

Daarbij benadrukt Aqua Belgica dat gecentraliseerd onthard water vanuit het drinkwaterbedrijf niet voldoende onthard is om het teveel aan kalk uit het water te verwijderen. Het BESTE COMFORTNIVEAU wordt in de meeste gevallen bereikt op 0°Franse graden, een hardheid die enkel met een individuele waterontharder kan en mag aangeboden worden.

Waterontharding op basis van ionenuitwisseling, worden al meer dan 100 jaar met succes toegepast; vandaag de dag vinden we dit procédé dan ook werkelijk overal terug waar kalk in het water een probleem vormt, zowel op kleine (huishoudelijke) als op grote (industriële) schaal; in België alleen al zijn er momenteel meer dan 300.000 huishoudelijke waterontharders geïnstalleerd.

Met een huishoudelijke waterontharder, geïnstalleerd en afgesteld door een specialist uit onze sector, is het veelal wel perfect mogelijk om tot een hardheid van 0 Franse graden te ontharden.

Het is belangrijk dat de mensen weten dat met een correct geïnstalleerde waterontharder er alleen maar voordelen zijn!

Wij raden iedereen aan om contact op te nemen met hun eigen specialist waterbehandelaar die alle nodige informatie en advies kan verstrekken én de individuele waterbehandelingsinstallatie perfect kan afstellen aan de nieuwe basishardheid. Een lijst van de erkende leden-specialisten, de waarheden, maar vooral onwaarheden, die bepaalde drinkwatermaatschappijen ten onrechte blijven blijven verkondigen, zijn terug te vinden op onze website www.aquabelgica.be