Blèf Hôessëls kalle

Mijnën appôndësit Mijn appendicitis

François van Lis van Sjêer Frens ès ne gëbworre toneelspèllër. èn Willër spèlt tër iedër jor de panne van hët dôok. Nau hèt tër 'n nau kuur. Nau ès tër op de "zang-toer' gëgo'n. Nie van bëkènde sjlagërs (schlagers) èn zo, mer van Hôessëltse dialek-lidsjës aut de vruggëre rëvuus.

Paul Achten Paul

Zo gee ter nau goed werk doen èn bëjaarde tehuis èn Bilze èn Hôessëlt. Nau hô ich h'm hët lidsje gëgêve "Mijnën appôndësit" wô Marcelleke van Rôemmësôve altijd zong. François hô dat lidsje goed èngëstujèd (ingestudeerd) èn toen trok tër nwô de senioren èn Bilze o'n de Kattëberg. Sukses hô tër naturlëk zo wie zo. Mer 'n pôor dôog (dagen) tërnwô (er na) kreeg tër mich stieke èn zënne bauk. Lange lèste kos tër hët nimmee authage èn hêe trok nwô dën doktoor. Zjgë gëlùf hët of zje gëlùf het nie mèr hët wo's toch hoog tijd a'ttër èn 't hospëtôol wo's vër zënne pôndësit (appendicitis) lùttën (laten) aut te hôle. Dan zegt ge deks !

Paul Achten

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio