Megaboetes voor wie belastingbrief vergat

Print

Mensen die hun belastingbrief van 2013 niet hebben ingediend, krijgen binnenkort een fikse boete in de bus. Sommigen krijgen een echte monsterboete van duizenden euro's. De fiscus gaf nu ook al een boete aan mensen die hun aangifte vergaten of weigerden in te dienen, maar die boete was heel laag, meestal lager dan wat de weigeraars terug moesten krijgen van de belastingen.

Die maatregel had geen effect.