op z'n Alkens

Print
Alken -

Ruist o.ch ne kkèr oawt as dje ter ginne tè-jd vor heid.

Rust ook eens uit als je er geen tijd voor hebt.

Zeit maar ni ontgaucheld uiver ur gebrjke... A.ndere huebbe ter zoevaul duin aon.

Zijt maar niet ontgoocheld over uw gebreken.

.. Anderen hebben er zoveel plezier.

Somtèds is het li-jve heil verdreid, da.n rikke ur vuut en lupt ur naows.

Soms is het leven heel omgekeerd: dan rieken uw voeten en druipt uw neus.

De ri-jkening van de doktauwer is metstalvaul bi-jter te li-jze dan het vui-jrschrift.

De rekening van de dokter is meestal veel beter leesbaar dan het voorschrift.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio