Op z'n Loons (15/14)

Print
Borgloon -

1. 'N weejk no Pojse ist Loan Kërmes. De kërmes is ni më wa ze oijt gewes is. Dooë stoijn noch eijnkele schietbrakskes, e karroeselleke en botsotto's opte Spellef. Dooë is gein koers më, en de turners , daaj 's zoijterdechsooves de kërmes opende, bestoijn oek aal e tètje ni më.

't Kërmesgevuijl is spètech genoech heijl wëch.
Een week na Pasen is het Loon Kermes. Die is niet meer wat ze ooit geweest is. Daar staan nog enkele schietkraampjes, een draaimolen en de botsauto's op het Speelhof. Daar is geen wielerkoers meer en de Turnkring, die de zaterdagavond de kermis openden, bestaan al een tijdje niet meer. Het kermisgevoel is spijtig genoeg helemaal weg.

2. Vuijl minse höbbe het ien op hön eige te begënne.
Veel mensen hebben zin om eigen zaak te starten.

3. Dzje moos daaj aa karmel zin kappit geejve !
Je had dat oud wijf moeten zien gas geven!

4. As dzje mer gën wörremkes het, daan git aal goeët
Als je maar geen wormpjes hebt , dan gaat alles goed !

5. As dzje in de pöt zit, moejt dzje veraal ni wèjder gro`ve.
Als je in de put zit, moet je vooral niet verder graven.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio